Nabízíme vám projekt Rodinný dům Adam

Odhad ceny stavby: 3800000 Kč
Dispozice RD: 1+4+G
Půdorysné rozměry: 10,0 x 7,0 m
Obestavěný prostor: 430.0 m3
Zastavěná plocha: 70.0 m2
Užitková plocha: 102.8 m2
Výška domu: 7.2 m

Cena projektu je včetně DPH.

Pohledy

Materiály pro výstavbu:

Zdivo: YTONG
Tloušťka: 30.0 cm
Zateplení: Ytong Multipor 100 mm

Střecha:

Tvar střechy: sedlová
Sklon: 25.0°
Krov: Krov klasický trámový

DODÁNÍ DO 20 DNŮ
Projekt rodinného domu Universal má do posledního centimetru využitý interiér. Dům je velmi klidně řešen a byl zde kladen důraz na získání velmi nízkých provozních nákladů domu.

Obsah projektové dokumentace:
Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.
Výkresy jsou zpracované v měřítku 1:50, 1:100. Projekt zahrnuje osazení domu do terénu a napojení na inženýrské sítě.
Část A - Průvodní zpráva
Část B - Souhrnná technická zpráva
Část C - Situace stavby
Část D - Dokumentace objektů
- Architektonické a stavebně technické řešení - technická zpráva, výkresová část
Výkresy jsou zpracované v měřítku 1:50, 1:100.
- Statické posouzení
- Požárně bezpečnostní řešení - stavba je navržena v souladu s normami o požární bezpečnosti staveb.
- Projekt ZTI - zdravotechnických instalací. Obsahem je technická zprava, výkresová část
- Projekt elektroinstalace - obsahem je technická zprava, výkresová část
- Projekt vytápění - Součástí projektu je výpočet tepelných ztrát, technická zprava, výkresová část. Je možné zvolit zdroj tepla (Plynové kotle, Elektrokotle, Kotle na tuhá paliva, Tepelná čerpadla, Krbová kamna s teplovodním výměníkem. Je také možné zvolit způsob vytápění objektu (radiátory/podlahovka). - Vodovodní a kanalizační přípojka
- Domovní plynovodní přípojka

Uvedené ceny na výstavbu domu považujte prosím za ceny orientační.

Projekt rodinného domu / bungalovu bude zpracován 5x paré v tištěné podobě, zašleme Vám projekt i v digitální podobě e-mailem – výkresová dokumentace ve formátu PDF.

Malý projekt domu pro předjednání záměrů s příslušnými úřady a pro předjednání s bankami. Doručení Českou poštou, platba dobírkou. Součástí malého projektu jsou technický popis rodinného domu, půdorysy jednotlivých podlaží v měřítku 1:100, pohledy v měřítku 1:100, řez v měřítku 1:100. Novinka! Situační plánek umístění rodinného domu na Vašem pozemku.

Další služby - dle přání zákazníka ještě navíc možné doobjednat k tomuto projektu
- Vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby, cena je 25 000,- Kč včetně DPH
- Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB, cena služby – 4900,–Kč včetně DPH (pro novostavbu RD)
- Měření radonu, stanovení radonového indexu pozemku, cena služby – 5000,–Kč včetně DPH
- výkaz výměr a položkový rozpočet, cena služby – 10000,–Kč včetně DPH

Úpravy v projektové dokumentaci na přání zákazníka jsou v ceně (okna, dveře, příčky, dispozice, střecha atd.).

Balíček změn 5000 Kč - bez zásahu do nosné konstrukce, zůstává půdorysné rozměry, zůstává tvar a konstrukce střechy. Můžete měnit – okna, dveře, příčky, zařizovací předměty WC a koupelny, účel místnosti a dispozičné zmeny.

Balíček změn 7500 Kč – zásah do nosné konstrukce, zůstává půdorysné rozměry, ale jde změnit tvar a konstrukce střechy. Můžete měnit – materiály, okna, dveře, příčky, zařizovací předměty WC a koupelny, účel místnosti a dispozičné zmeny.

Balíček změn 10000 Kč –zásah do nosné konstrukce, lze měnit půdorysné rozměry např. přidaná vestavěná garáž, lze měnit tvar a konstrukce střechy, materiály, okna, dveře, příčky, zařizovací předměty WC a koupelny, účel místnosti a dispozičné zmeny.

Balíček změn 15000 Kč - Změnit jde všechno.