Všeobecné obchodní podmínky platné a účinné od 01.02.2017

  • 1. Úvodní ustanovení
  • 2. Uzavření kupní smlouvy
  • 3. Práva a povinnosti smluvních stran
  • 4. Odstoupení od smlouvy
  • 5. Platební podmínky
  • 6. Reklamace, odpovědnost za vady
  • 7. Ochrana osobních údajů
  • 8. Závěrečná ujednání
  •